Projekt POIR.06.02.00-12-0443/21 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Projekt POIR.06.02.00-12-0443/21 Usprawnienie procesu dokonywania zamówień w restauracji poprzez wykorzystanie systemu informatycznego i aplikacji mobilnej do obsługi zamówień co pozwoli na wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych w szczególności stanem epidemii jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w…